VAIN HARVA
KOIRANOMISTAJA
OSAA KÄYTTÄÄ
PUNKINHÄÄTÖVALMIS
TEITA OIKEIN

USEIMPIEN KOIRANOMISTAJIEN TULISI OLLA ILOISIA, ETTEI KOIRAN OMISTAMINEN EDELLYTÄ PUNKKILÄÄKKEIDEN OIKEAA KÄYTTÖÄ KOSKEVAN TESTIN LÄPÄISEMISTÄ. VAIKUTTAA NIMITTÄIN SILTÄ, ETTÄ SUURIN OSA KOIRANOMISTAJISTA REPUTTAISI TESTIN.

Monet koiranomistajat suojaavat koiransa ennaltaehkäisevästi punkkeja vastaan. Silti käy varsin usein niin, että lääkitystä koirasta löytyy punkkeja ja – lääkkeiden käytöstä huolimatta – koira voi saada puutiaisvälitteisen virus- tai bakteeritaudin. Voi kuulostaa omituiselta, mutta usein taustalta löytyy puutteellinen hoitoon sitoutuminen: lääkkeitä käytetään mutta niitä ei käytetä oikein. Tämä tuli ilmi itävaltalaisessa tutkimuksessa. Varsin usein koira on ilman punkkisuojaa tai puutteellisesti suojattu, vaikka koiranomistaja olettaa punkkisuojauksen olevan kunnossa.

Punkkilääkkeiden käyttö koiralle ei pitäisi olla rakettitiedettä; itävaltalaistutkijat yrittivät selvittää, mikä punkkihäädöissä menee pieleen. Tutkijat seurasivat 90 koiraa 11 kuukauden ajan. Koirat jaettiin kolmeen ryhmään. 60 koirista hoidettiin paikallisvaleluliuoksella (tutkimuksessa käytettiin kahta eri lääkevalmistetta) ja 30 koiraa jätettiin hoitamatta. Paikallisvaleluliuosten vaikutusaika oli noin neljä viikkoa ja punkkilääkitysten uusimiset tapahtuivat, kun koiranomistaja katsoi uusimisen tarpeelliseksi.

Koirat ulkoilivat normaalisti, päivittäin ja alueella, joilla punkkeja esiintyy.  Ulkoilun jälkeen omistajat tekivät koirilleen punkkisyynin. Koiraan kiinnittyneet punkit laskettiin.

KOIRANOMISTAJAT NÄYTTÄVÄT SYYLLISTYVÄN KOLMEEN VIRHEESEEN PUNKKILÄÄKKEIDEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ

Tutkimus kesti helmikuusta joulukuuhun.  Omistajien tekemien punkkisyynien tuloksena kerättiin kaikkiaan 684 punkkia. Niistä 369 oli koirista, jotka oli lääkitty. Loput 331 punkkia olivat peräisin lääkitsemättömistä koirista. Tämä tarkoittaa sitä, että

  • lääkityistä koirista löytyi keskimäärin 6 punkkia kiinnittyneenä
  • koirista, joita ei lääkitty löytyi keskimäärin 11 punkkia kiinnittyneenä

Toki lääkityistä koirista löytyi noin puolet vähemmän punkkeja kuin lääkitsemättömistä koirista. Mutta myös monet lääkityt koirat joutuivat puutiaisten veren imemisen kohteiksi. Tämä oli luonnollisesti ei-toivottu tulos, sillä koiranomistajat olettivat, että heidän koiransa oli lääkkeen käytön ansiosta suojattu.

Tutkijat halusivat selvittää, mistä lääkitysten kannalta huono lopputulos johtui. Osoittautui, että koiraomistajien puutteellinen sitoutuminen selittää suurelta osin kehnon lopputuloksen.

VAIN HARVA KOIRANOMISTAJA OSAA KÄYTTÄÄ PUNKINHÄÄTÖVALMISTEITA OIKEIN

Punkkien torjuntaan tarkoitetut lääkkeet ovat varsin helppokäyttöisiä. Mikä niiden käytössä sitten voi mennä pieleen? Tutkijat päätyivät seuraaviin johtopäätöksiin:

  • Osa koiranomistajista annostelee lääkkeen väärin, siten, että suuri osa lääkkeestä päätyy muualle kuin koiran iholle.
  • Koiranomistajat uusivat hoidon liian harvoin. Tässäkin 11 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa, omistajat lääkitsivät koiransa noin 3 kertaa (lääkkeiden oletettu vaikutusaika oli noin 4 viikkoa), vaikka riski altistua puutiaisille oli olemassa koko tutkimuksen kestoajan, 11 kuukautta.
  • Koirat lääkitään liian myöhään, liian usein vasta, kun punkit ovat jo kiinnittyneet

Tutkimuksen tulokset ovat yllättäviä: suurimmalla osalla, kahdella kolmasosalla, koiranomistajista punkkilääkkeiden käytössä oli huomautettavaa tai korjattavaa.

Hoitoon sitoutuminen on punkkitorjunnan A ja O

Mikään itävaltalaistutkimuksessa ei viitannut siihen, että tutkimuksessa käytetyt lääkkeet olisivat olleet heikkotehoisia. Koiranomistajilla näyttää olevan taipumus unohtaa lääkityksen uusiminen ajoissa tai heillä on liikaa luottoa omiin kykyihin löytää punkit punkkisyynissä. On tärkeää tuntea valitun punkkilääkkeen ominaisuudet ja oikea annostelu. Tutustu huolellisesti käyttämäsi punkkilääkkeen pakkausteksteihin myös niiltä osin, miten kauan lääkkeen vaikutus kestää ja onko oman koiran kesäpuuhissa mahdollisesti sellaisia tekijöitä, jotka lyhentävät tai heikentävät käyttämäsi punkkilääkkeen tehoa. On tärkeää suojata koira koko punkkikauden ajaksi.  Tällä hetkellä saatavilla olevien punkintorjuntavalmisteiden vaikutusaika vaihtelee kolmesta viikosta useisiin kuukausiin.  Pitkään vaikuttavalla valmisteella voit varmistaa keskeytymättömän suojauksen.  Vaihtoehtoista ei ole pulaa. Oma eläinlääkärisi tuntee parhaiten saatavilla olevien punkkilääkkeiden ominaisuudet.

Kuvateksti:
Ehkä kannattaisi pysähtyä hetkeksi miettimään, kun seuraavan kerran lääkitset koirasi punkkeja vastaan. Vaikka lääke olisikin sinulle entuudestaan tuttu, lue silti pakkauksen mukana tuleva tuoteseloste ennen lääkkeen antamista. Jos sinulla esimerkiksi vaikeuksia annostella paikallisvaleliuoksia, koirasi on innokas uimari, sille on tulossa pentuja, samassa taloudessa asuu myös pikkulapsia tai kissa tai olet huolissasi punkkilääkkeisiin liittyvistä haittavaikutusriskeistä, sinun kannattaa olla yhteydessä eläinlääkäriisi, jotta löydät koirallesi ja elämäntilanteellesi ja -tyylillesi sopivimman punkkilääkevaihtoehdon.   

Enemmän punkkeja syksyllä kuin kesällä.

Miksi osa punkkilääkkeistä on reseptilääkkeitä?

Lue lisää tästä tutkimuksessa ilmenneistä mielenkiintoisista havainnoista täältä: Kesä muuttuu syksyksi: punkkien esiintymishuippu ja riski sairastua puutiaisvälitteisiin tauteihin vasta edessä?

Lähteet:
Effect of owner-controlled acaricidal treatment on tick infestation and immune response two tick-borne pathogens in naturally infested dogs from Eastern Austria

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-6-62

Michael Leschnik, Andrea Feiler, Georg G Duscher and Anja Joachim

Vain harva koiranomistaja osaa käyttää punkinhäätövalmisteita oikein