PUNKIT EIVÄT OLE
HYÖNTEISIÄ

HYTTYSET JA TÄIT IMEVÄT VERTA – NE OVAT VERTAIMEVIÄ HYÖNTEISIÄ. PUUTIAISET IMEVÄT VERTA MYÖS, JOTEN OVATKO NEKIN HYÖNTEISIÄ? MONIEN LUULEVAT, ETTÄ PUNKIT OVAT HYÖNTEISIÄ, MUTTA ITSE ASIASSA PUNKIT OVAT SUKUA HÄMÄHÄKEILLE. SEKÄ PUNKIT ETTÄ HÄMÄHÄKIT KUULUVAT HÄMÄHÄKKIELÄIMIIN ELI ARAKNIDEIHIN.
  • Hämähäkkieläimillä on kahdeksan jalkaa, niiden vartalossa on yleensä kaksi osaa; etuosan muodostavat yhteensulautuneet pää ja keskiruumis, toisen osan muodostaa takaruumis. Hämähäkkieläimillä ei ole missään kehitysvaiheessa tuntosarvia.  Punkkien vartalo ei kuitenkaan ole jakautunut selkeästi kahteen osaan.
  • Aikuisella hyönteisellä on 6 jalkaa ja niiden ruumis koostuu kolmesta osasta; päästä, keskiruumiista ja takaruumiista. Hyönteisillä on tuntosarvet ja monilla lajeilla on myös siivet.

Punkit ovat loisia. Loiset ovat eliöitä, jotka ovat riippuvaisia toisesta eliölajista eli nk. isännästä. Ne elävät isännän sisällä (sisäloinen) tai pinnalla (ulkoloinen). Loiset käyttävät isäntää tai sen osaa (esim. verta) ravinnokseen ja isäntäeläimelle koituu loisesta usein haittaa. Sisäloisia ovat mm. suolistossa loisivat madot; ulkoloisia ovat puolestaan punkit, täit ja kirput.

Vaikka elimistön sisällä elävän loisen voisi kuvitella olevan isännälleen vaarallisempi, ulkoloinenkin olla vaarallinen. Puutiainen voi välittää puremansa välityksellä erilaisia tauteja ja kirpun välityksellä voi koira saada heisimatomatotartunnan.

Useimpia koiran sisäloisia vastaan ei ole ennaltaehkäisevää lääkitystä. Mahdollisen tartunnan voi häätää joko eläinlääkäriltä tai apteekista saatavalla ”matolääkkeellä”. Ulkoloisia vastaan on olemassa ennaltaehkäisevää lääkitystä.

Keskustele eläinlääkärin kanssa parhaasta mahdollisesta sisä- ja ulkoloishäädöstä koirallesi.

Punkit eivät ole hyönteisiä

Video: Pristurus
License: CC BY-SA 3.0
Description: Castor bean tick (Ixodes ricinus) filmed at the Wollenberg, Hesse, Germany.
Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ixodes_ricinus.ogv