MIKÄ ON
PUUTIAISAIVOTULEHDUS
ELI TBE?

PUUTIAISENKEFALIITTI ELI PUUTIAISAIVOTULEHDUS (TBE) ON FLAVIVIRUKSEN AIHEUTTAMA PUUTIAISVÄLITTEINEN TARTUNTATAUTI.

Mikä on puutiaisaivotulehdus eli TBE? Pelättyä puutiaisenkefaliittia esiintyy erityisesti ihmisella, mutta kliinistä sairautta on kuvattu myös koiralla ja muilla nisäkkäillä. Sairautta esiintyy yleensä alueellisesti.

Vaikuttaa siltä, että puutiaisenkefaliittivirus tarttuu herkästi koiraan. Toistaiseksi tuntemattomasta syystä koiralla esiintyy puutiaisenkefaliittia erittäin harvoin. Jos oireita ilmenee, puutiaisenkefaliitti koiralla on kuitenkin vakava, usein kuolemaan johtava sairaus.

Joskus TBE-virus voi siirtyä puutiaisesta isäntään jo muutaman minuutin sisällä puutiaisen kiinnittymisestä. Imemistapahtuman edetessä infektion siirtyminen on kuitenkin todennäköisempää, sillä virus lisääntyy puutiaisen kiinnittymisen jälkeen. Puutiaisen irrottaminen tai tappaminen pian sen kiinnittymisen jälkeen ei ole varma keino estää puutiaisenkefaliittiviruksen siirtymistä isäntään. Mitä kauemmin puutiainen imee verta, sitä suuremmaksi virusinfektioannos ja tartuntariski muodostuvat.

OIREET KOIRALLA

Suuri osa puutiaisenkefaliittivirustartunnan saaneista koirista on oireettomia, ja puutiaisenkefaliittia tavataan koirilla ani harvoin. Kliinisinä oireina esiintyy kuumetta, käytösmuutoksia sekä voimakkuudeltaan vaihtelevia neurologisia oireita kuten ataksiaa, horjumista, kouristuksia, kosketusherkkyyttä, toispuoleista tai neliraajahalvausta ja aivohermojen toimintahäiriöitä.

DIAGNOOSI

Tartunnan saaminen voidaan määrittää vasta-ainetestillä. Niillä alueilla, joissa tartuntaa esiintyy  monet oireettomat koirat ovat seropositiivisia, joten edes yhdistelmä vasta-aineet ja keskushermosto-oireet ei ole varma todiste puutiaisenkefaliitista. Kohonneet vasta-ainetiitteritasot kahdessa tietyin aikavälein otetuissa verinäytteissä viittaavat hiljattaiseen infektioon ja virus voidaan osoittaa myös molekyylibiologisilla menetelmillä.

Kliinisesti oireileva puutiaisenkefaliitti on koiralla yleensä nopeasti etenevä ja usein taudinaiheuttaja voidaan varmistaa vasta ruumiinavauksessa ja sen jälkeen tehdyissä tutkimuksissa.

HOITO

Puutiaisenkefaliitti on virussairaus, johon antibiootit eivät tehoa. Annettava hoito on oireeenmukaista, sairastuneen koiran oloa helpottavaa.

Voit vähentää koirasi riskiä sairastua puutiaisvälitteisiin tartuntatauteihin suojaamalla se puutiaisilta. Keskustele eläinlääkärisi kanssa koirallesi sopivimman punkkitorjunnan valinnasta. 

Mikä on puutiaisaivokuume eli TBE
Vaikka koirat ovat ilmeisesti varsin herkkiä saamaan TBE-virustartunnan, ne sairastuvat puutiaisaivotulehdukseen hyvin harvoin. Oireileva puutiaisaivotulehdus on koiralla vakava, usein kuolemaan johtava, sairaus.

Lue lisää muista punkkivälitteisistä sairauksista: