Ksylitoli

Useimmat ihmiset eivät edes tule ajatelleeksi, kuinka vaarallista ksylitoli voi olla koiralle.

Sitä käytetään hammasystävällisenä makeutusaineena esimerkiksi purukumissa, makeisissa ja kekseissä. Ksylitolin hammasystävälliset vaikutukset perustuvat sen kykyyn ehkäistä reikiintymistä aiheuttavien bakteerien kasvua ja siitä elimistön saama energiamäärä on selvästi pienempi kuin sokerista saatava. Koiralle ksylitolia ei kuitenkaan saa antaa missään muodossa.

Jo 0,03 g/kg (esimerkiksi 0,3 g ksylitolia 10 kiloiselle) voi aiheuttaa koiralle  hypoglykemian (liian alhaisen verensokeritason) ja 0,5 g/kg (esimerkiksi 5 g ksysitolia 10 kiloiselle) voi aiheuttaa maksavaurion.

Ksylitolimyrkytys alkaa usein oksenteluoirein. Tilanne voi kehittyä verensokeritason romahtamiseen (hypoglykemia) ja koira voi olla unelias, hoippuva ja sillä voi olla ripulia, epilepsiaa muistuttavia kohtauksia ja tajunnan häiriöitä. Ksylitolimyrkytykseen voi liittyä myös maksasolujen vaurioituminen. Usein myrkytysoireet ilmenevät varsin pian ksylitolin syömisen jälkeen, mutta oireiden alkaminen voi kestää jopa 12 tuntia.

Ksylitolimyrkytystä hoidetaan tukihoidolla.  Koira tarvitsee eläinlääkärin hoitoa, jotta verensokeria ja maksan toimintaa voidaan tarkkailla. Usein myrkytyksen hoito edellyttää suonensisäistä nestehoitoa, tippaa, jossa käytettävä liuos on sokeripitoista. Mikäli koira on selkeästi tajuissaan, kun myrkytysoireet havaitaan, kannattaa koiralle syöttää ensiapuna sokeria tai sokeriliuosta.


Muut asiat, jotka ovat kodeissa yleisiä mutta myrkyllisiä elämille: