Alkoholi

Koira kestää alkoholia huonosti ja alkoholi lamaa koiralla keskushermostoa.

Älä jaa oluttuoppiasi koirasi kanssa. Alkoholia saanut koira on unelias, sillä on liikkeiden koordinaatiohäiriöitä. Alkoholi voi aiheuttaa koiralle soluvaurioita, se voi vaikuttaa myös koiran virtsapidätyskykyyn, hidastuttaa pulssia ja johtaa sydämen rytmihäiriöihin.

Koira voi saada alkoholimyrkytyksen monista eri lähteistä. Alkoholia on esimerkiksi käyneissä hedelmissä ja marjoissa, lattialle läikkyneissä alkoholijuomissa ja joissakin lääkkeissä.

Alkoholimyrkytys on vakava, mikäli koiran hengitys ja sydämen lyöntitiheys ovat hidastuneita ja koiralla esiintyy sydämen rytmihäiriöitä. Hoitamattomana tämän tason myrkytys voi olla koiralla kuolemaan johtava.

Älä jaa oluttuoppiasi koirasi kanssa

Alkoholimyrkytyksen hoito on tukihoitoa, jonka taso määritellään oireiden voimakkuuden perusteella. Hoitona käytetään nestehoitoa ja joskus hermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Hengitysvaikeuksista kärsivä koira voi vaatia lisähappea.

 


Muut asiat, jotka ovat kodeissa yleisiä mutta myrkyllisiä elämille:

 

Älä jaa oluttuoppiasi koirasi kanssa